# آزمون

پاسخ نامه آزمونها ( بتدریج بروز خواهد شد )

 پاسخ‌نامۀ آزمونهای پایان‌ترم ( نیم‌سال اول 89-88 ) نحو 2 علوم بلاغی 2 صرف 1 عرفان و تصوف ........ تفسیر قرآن 2  اصطلاحات اصول 1 اصول 2 انقلاب تجوید جوامع حدیث شیعه درک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

اسامی دانشجویان مجاز به شرکت در آزمونهای پایان ترم (نیمسال اول 88)

86302511 فقه الحدیث(2) 86302629 فقه الحدیث(2) 86302702 فقه الحدیث(2) 86307543 فقه الحدیث(3) 86302511 قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه‌ها 86302600 قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه‌ها 86402512 قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه‌ها 86402511 قرائت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید

اسامی دانشجویان مجاز به شرکت در آزمونهای پایان ترم (نیمسال اول 88)

8721202018 جوامع حدیثی شیعه 86302629 جوامع حدیثی شیعه 86402513 جوامع حدیثی شیعه 8721202519 جوامع حدیثی شیعه 8721202020 جوامع حدیثی شیعه 8721202018 روش تحقیق (با گرایش علوم نقلی) 8721202518 روش تحقیق (با گرایش علوم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

اسامی دانشجویان مجاز به شرکت در آزمون پایان ترم (نیمسال اول 88)

86302629 تاریخ تشیع (2) 86402512 تاریخ تشیع (2) 86402511 تاریخ تشیع (2) 86402007 تاریخ تشیع (2) 86302702 تاریخ تشیع (2) 88060348 تاریخ حدیث شیعه (1) 88060348 تاریخ عصر بعثت 8721202518 تاریخ عصر بعثت 8721202019 تاریخ عصر بعثت 8721202519 تاریخ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید