اسامی دانشجویان مجاز به شرکت در آزمونهای پایان ترم (نیمسال اول 88)

8721202018

جوامع حدیثی شیعه

86302629

جوامع حدیثی شیعه

86402513

جوامع حدیثی شیعه

8721202519

جوامع حدیثی شیعه

8721202020

جوامع حدیثی شیعه

8721202018

روش تحقیق (با گرایش علوم نقلی)

8721202518

روش تحقیق (با گرایش علوم نقلی)

86402512

روش تحقیق (با گرایش علوم نقلی)

86402511

روش تحقیق (با گرایش علوم نقلی)

8721202020

روش تحقیق (با گرایش علوم نقلی)

86302600

روش تحقیق رایانه‌ای (نرم افزارهای حدیثی، اینترنتی)

86307543

زبان تخصصی (1)

86302632

زبان تخصصی (1)

8721202018

زبان خارجی

86302703

زبان خارجی

86302511

زبان خارجی ـ پیش‌نیاز 1

86302597

زبان خارجی ـ پیش‌نیاز 1

8721202018

سبک‌شناسی کتب حدیثی

86302600

سبک‌شناسی کتب حدیثی

86302632

سبک‌شناسی کتب حدیثی

8721202020

سبک‌شناسی کتب حدیثی

86302632

سند شناسی احادیث

/ 0 نظر / 15 بازدید