سرویس تلفن گویای نمایندگی دانشکده

باطلاع دانشجویان گرامی میرساند، از این پس برای ارتباط با نمایندگی میتوانید از سرویس تلفن گویا استفاده نمایید. بدین منظور مراحل زیر را پیگیری نمایید.

تماس با شبکه پاسخگوی هوشمند راوی:   2246000

کلید یک

عدد 14 سپس کلید ستاره

از این پس میتوانید از امکانات متنوع این سرویس استفاده نمایید.

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید