اسامی دانشجویان مجاز به شرکت در آزمونهای پایان ترم (نیمسال اول 88)

86302511

فقه الحدیث(2)

86302629

فقه الحدیث(2)

86302702

فقه الحدیث(2)

86307543

فقه الحدیث(3)

86302511

قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه‌ها

86302600

قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه‌ها

86402512

قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه‌ها

86402511

قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه‌ها

86302085

قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه‌ها

86302702

قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه‌ها

86307543

قرائت و درک متون معاصر

86302632

قرائت و درک متون معاصر

86302085

قرائت و درک متون معاصر

86302600

کتب رجال اهل سنت

86402512

کتب رجال شیعه

86402511

کتب رجال شیعه

8721202018

کلام جدید

86302703

کلام جدید

86302632

کلام جدید

86307543

کلام و عقائد (2)

86302703

کلام و عقائد (2)

86307543

مشکل الحدیث

86302702

مشکل الحدیث

8721202018

مکالمه عربی (2)

86302629

مکالمه عربی (2)

86402513

مکالمه عربی (2)

8721202519

مکالمه عربی (2)

86302085

مکالمه عربی (2)

8721202020

مکالمه عربی (2)

88060348

منطق (1)

8721202019

منطق (1)

86302597

منطق (2)

86302600

منطق (2)

8721202518

منطق (2)

86402007

منطق (2)

8721202519

منطق (2)

8721202518

نحو عربی (1)

86402511

نحو عربی (1)

86402007

نحو عربی (1)

8721202519

نحو عربی (1)

86302085

نحو عربی (1)

8721202020

نحو عربی (1)

86302600

نحو عربی (2)

86402512

نحو عربی (2)

86402513

نحو عربی (2)

86302511

نحو عربی (3)

86307543

نحو عربی (3)

86302597

نحو عربی (3)

86302632

نحو عربی (3)

86302702

نحو عربی (3)

86302511

نقد و وضع حدیث

86302597

نقد و وضع حدیث

86302703

نقد و وضع حدیث

86302629

نقد و وضع حدیث

86402512

نقد و وضع حدیث

86402511

نقد و وضع حدیث

86402513

نقد و وضع حدیث

  
نویسنده : نمایندگی ارومیه ; ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢۳
تگ ها : آزمون