عناوین مطالب وبلاگ "مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشکده علوم حدیث"

» کتابخانه اختصاصی حدیثی :: ۱۳۸٩/٧/٢۸
» برگزاری دومین نشست مسئولین مراکز نمایندگی در شهرری :: ۱۳۸٩/٥/۱
» محل برگزاری آزمون میان ترم :: ۱۳۸٩/٥/۱
» نظرات شما جهت ارایه به مسئولین دانشکده :: ۱۳۸٩/٤/۱۳
» آزمونهای پایان ترم :: ۱۳۸٩/۳/٢
» محل برگزاری آزمون اختصاصی :: ۱۳۸٩/٢/۱٢
» سرویس تلفن گویای نمایندگی دانشکده :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٩
» دریافت جزوه :: ۱۳۸۸/۱٢/۱۳
» تغییر زمان آزمون اختصاصی :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٩
» جزوات و سی دی های آفلاین :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۳
» آخرین مهلت تحویل مدارک :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۱
» کارگاه توجیهی دوم :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۳
» مسابقۀ بزرگ علمی ثقلین :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٩
» جزوات آزمون اختصاصی :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٩
» پاسخ نامه آزمونها ( بتدریج بروز خواهد شد ) :: ۱۳۸۸/۱٠/٩
» محل آزمونهای پایان ترم :: ۱۳۸۸/۱٠/٥
» کارگاه توجیهی آمادگی آزمون اختصاصی :: ۱۳۸۸/۱٠/٥
» تمدید مهلت ثبت نام :: ۱۳۸۸/٩/٢۸
» اسامی دانشجویان مجاز به شرکت در آزمونهای پایان ترم (نیمسال اول 88) :: ۱۳۸۸/٩/٢۳
» اسامی دانشجویان مجاز به شرکت در آزمونهای پایان ترم (نیمسال اول 88) :: ۱۳۸۸/٩/٢۳
» اسامی دانشجویان مجاز به شرکت در آزمون پایان ترم (نیمسال اول 88) :: ۱۳۸۸/٩/٢۳
» آزمون :: ۱۳۸۸/٩/٢۳
» پذیرش دانشجو از طریق آزمون اختصاصی :: ۱۳۸۸/٩/٢۱
» اسامی افراد مجاز نیمسال اول 88 :: ۱۳۸۸/٩/٢۱
» مسابقۀ بزرگ پیام غدیر :: ۱۳۸۸/٩/٢۱