اسامی دانشجویان مجاز به شرکت در آزمونهای پایان ترم (نیمسال اول 88)

86302511

فقه الحدیث(2)

86302629

فقه الحدیث(2)

86302702

فقه الحدیث(2)

86307543

فقه الحدیث(3)

86302511

قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه‌ها

86302600

قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه‌ها

86402512

قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه‌ها

86402511

قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه‌ها

86302085

قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه‌ها

86302702

قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه‌ها

86307543

قرائت و درک متون معاصر

86302632

قرائت و درک متون معاصر

86302085

قرائت و درک متون معاصر

86302600

کتب رجال اهل سنت

86402512

کتب رجال شیعه

86402511

کتب رجال شیعه

8721202018

کلام جدید

86302703

کلام جدید

86302632

کلام جدید

86307543

کلام و عقائد (2)

86302703

کلام و عقائد (2)

86307543

مشکل الحدیث

86302702

مشکل الحدیث

8721202018

مکالمه عربی (2)

86302629

مکالمه عربی (2)

86402513

مکالمه عربی (2)

8721202519

مکالمه عربی (2)

86302085

مکالمه عربی (2)

8721202020

مکالمه عربی (2)

88060348

منطق (1)

8721202019

منطق (1)

86302597

منطق (2)

86302600

منطق (2)

8721202518

منطق (2)

86402007

منطق (2)

8721202519

منطق (2)

8721202518

نحو عربی (1)

86402511

نحو عربی (1)

86402007

نحو عربی (1)

8721202519

نحو عربی (1)

86302085

نحو عربی (1)

8721202020

نحو عربی (1)

86302600

نحو عربی (2)

86402512

نحو عربی (2)

86402513

نحو عربی (2)

86302511

نحو عربی (3)

86307543

نحو عربی (3)

86302597

نحو عربی (3)

86302632

نحو عربی (3)

86302702

نحو عربی (3)

86302511

نقد و وضع حدیث

86302597

نقد و وضع حدیث

86302703

نقد و وضع حدیث

86302629

نقد و وضع حدیث

86402512

نقد و وضع حدیث

86402511

نقد و وضع حدیث

86402513

نقد و وضع حدیث

  
نویسنده : نمایندگی ارومیه ; ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢۳
تگ ها : آزمون

اسامی دانشجویان مجاز به شرکت در آزمونهای پایان ترم (نیمسال اول 88)

8721202018

جوامع حدیثی شیعه

86302629

جوامع حدیثی شیعه

86402513

جوامع حدیثی شیعه

8721202519

جوامع حدیثی شیعه

8721202020

جوامع حدیثی شیعه

8721202018

روش تحقیق (با گرایش علوم نقلی)

8721202518

روش تحقیق (با گرایش علوم نقلی)

86402512

روش تحقیق (با گرایش علوم نقلی)

86402511

روش تحقیق (با گرایش علوم نقلی)

8721202020

روش تحقیق (با گرایش علوم نقلی)

86302600

روش تحقیق رایانه‌ای (نرم افزارهای حدیثی، اینترنتی)

86307543

زبان تخصصی (1)

86302632

زبان تخصصی (1)

8721202018

زبان خارجی

86302703

زبان خارجی

86302511

زبان خارجی ـ پیش‌نیاز 1

86302597

زبان خارجی ـ پیش‌نیاز 1

8721202018

سبک‌شناسی کتب حدیثی

86302600

سبک‌شناسی کتب حدیثی

86302632

سبک‌شناسی کتب حدیثی

8721202020

سبک‌شناسی کتب حدیثی

86302632

سند شناسی احادیث

88060348

سیرۀ پیشوایان دینی

86302597

شبهه شناسی

86302632

شبهه شناسی

88060348

صرف عربی (1)

8721202019

صرف عربی (2)

86302085

صرف عربی (2)

8721202018

علوم بلاغی (1)

86302703

علوم بلاغی (1)

86302632

علوم بلاغی (1)

88060348

فارسی

8721202019

فارسی

86402513

فارسی

8721202519

فارسی

86307543

فقه (2)

86302629

فقه (2)

86302632

فقه (2)

86402512

فقه (2)

86402511

فقه (2)

86402513

فقه (2)

86302702

فقه (2)

  
نویسنده : نمایندگی ارومیه ; ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢۳
تگ ها : آزمون

اسامی دانشجویان مجاز به شرکت در آزمون پایان ترم (نیمسال اول 88)

86302629

تاریخ تشیع (2)

86402512

تاریخ تشیع (2)

86402511

تاریخ تشیع (2)

86402007

تاریخ تشیع (2)

86302702

تاریخ تشیع (2)

88060348

تاریخ حدیث شیعه (1)

88060348

تاریخ عصر بعثت

8721202518

تاریخ عصر بعثت

8721202019

تاریخ عصر بعثت

8721202519

تاریخ عصر بعثت

8721202020

تاریخ عصر بعثت

86302511

تجوید و آواشناسی

88060348

تجوید و آواشناسی

86302597

تجوید و آواشناسی

8721202019

تجوید و آواشناسی

86302702

تجوید و آواشناسی

86302703

تربیت بدنی (2)

86302600

ترجمه عربی به فارسی

86302632

ترجمه عربی به فارسی

86302702

ترجمه عربی به فارسی

86302511

تفسیرقرآن (2)

8721202518

تفسیرقرآن (2)

86302629

تفسیرقرآن (2)

86302632

تفسیرقرآن (2)

8721202019

تفسیرقرآن (2)

86402007

تفسیرقرآن (2)

8721202020

تفسیرقرآن (2)

86302702

تفسیرقرآن (2)

86302511

توثیق وتضعیف

86307543

توثیق وتضعیف

86302597

توثیق وتضعیف

86302600

توثیق وتضعیف

86302703

توثیق وتضعیف

86302632

توثیق وتضعیف

86402513

توثیق وتضعیف

  
نویسنده : نمایندگی ارومیه ; ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢۳
تگ ها : آزمون

آزمون

86302597

آشنائی با عرفان و تصوف

86402512

آشنائی با عرفان و تصوف

86402511

آشنائی با عرفان و تصوف

86302702

آشنائی با عرفان و تصوف

8721202018

آشنایی با علم رجال

8721202519

آشنایی با علم رجال

86302085

آشنایی با علم رجال

8721202020

آشنایی با علم رجال

88060348

اصطلاحات حدیثی

8721202518

اصطلاحات حدیثی

8721202019

اصطلاحات حدیثی

86302511

اصول فقه (1)

86302597

اصول فقه (1)

86302600

اصول فقه (1)

86302703

اصول فقه (1)

8721202518

اصول فقه (1)

86302629

اصول فقه (1)

86402007

اصول فقه (1)

8721202519

اصول فقه (1)

8721202020

اصول فقه (1)

8721202018

اعراب قرآن و حدیث

86302085

اعراب قرآن و حدیث

8721202018

انقلاب اسلامی ایران

8721202019

انقلاب اسلامی ایران

86402007

انقلاب اسلامی ایران

86302085

انقلاب اسلامی ایران

8721202020

انقلاب اسلامی ایران

  
نویسنده : نمایندگی ارومیه ; ساعت ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢۳
تگ ها : آزمون

پذیرش دانشجو از طریق آزمون اختصاصی

دانشکدۀ مجازی علوم حدیث از طریق آزمون اختصاصی برای دوره‌های الکترونیکی غیر حضوری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد.

با توجه به مجوز صادر شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از این پس دانشکدۀ مجازی علوم حدیث علاوه بر پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری دانشگاه‌ها، در نیمۀ دوم هر سال، از طریق آزمونی‌ اختصاصی که با نظارت سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار می‌شود دانشجو خواهد پذیرفت. این شیوۀ پذیرش دانشجو به دلیل اقتضائات و مخاطبان خاص آموزش الکترونیکی، شرایط مطلوبی را برای ادامۀ تحصیل علاقه‌مندان آشنایی با علوم و معارف اسلامی از طریق شبکۀ اینترنت فراهم می‌آورد.

بر این اساس، نام‌نویسی از داوطلبان تحصیل در دوره‌های جدید دانشکده از اول آذر ماه سال جاری آغاز می‌شود و تا پایان این ماه ادامه خواهد داشت. در این مهلت، علاقه‌مندان به تحصیل در رشته‌های علوم حدیث و علوم و معارف قرآنی در مقطع کارشناسی و نیز رشتۀ علوم حدیث با گرایش تفسیر اثری در مقطع کارشناسی ارشد می‌توانند ضمن عضویت در پایگاه دانشکدۀ علوم حدیث به صورت اینترنتی در دورۀ آمادگی برای شرکت در آزمون اختصاصی این رشته‌ها ثبت‌نام کنند.

داوطلبان پس از شرکت در یک دورۀ آموزشی دو ماهه، در آزمونی اختصاصی که در تاریخ هفتم اسفند ماه سال جاری از دروس ارائه شده برگزار می‌شود شرکت می‌کنند و در صورت کسب امتیاز لازم از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان دانشجوی رسمی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد معرفی خواهند شد.

راهنمای گام به گام ثبت نام در آزمون اختصاصی مقطع کارشناسی رشته‌های «علوم حدیث» و «علوم و معارف قرآنی»

راهنمای گام به گام ثبت نام در آزمون اختصاصی مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ «علوم حدیث با گرایش تفسیر اثری»

  
نویسنده : نمایندگی ارومیه ; ساعت ٤:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢۱
تگ ها : پذیرش

اسامی افراد مجاز نیمسال اول 88

بزودی اسامی دانشجویان مجاز به شرکت در آزمونهای پایان ترم دی ماه اعلام میگردد.

  
نویسنده : نمایندگی ارومیه ; ساعت ۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢۱
تگ ها : آزمون

مسابقۀ بزرگ پیام غدیر

دانشکدۀ مجازی علوم حدیث با همکاری شبکۀ قرآن و معارف سیمای جمهوری اسلامی ایران مسابقه‌ای اینترنتی را با جوایزی ارزنده به مناسبت عید سعید غدیر برگزار می‌کند.

به منظور آشنایی بیشتر اقشار گوناگون جامعه با متن زیبا و عمیق خطابۀ جاودان پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) در روز غدیر خم و گرامی‌داشت این عید بزرگ اسلامی، پایگاه اینترنتی داشکدۀ مجازی علوم حدیث اقدام به برگزاری مسابقه‌ای اینترنتی با محوریت متن این خطبۀ ارزشمند نموده است. همۀ علاقمندان می‌توانند از روز عید سعید غدیر تا روز مباهله (به مدت هفت روز) با مراجعه به این پایگاه اینترنتی به آسانی در این رقابت معنوی شرکت کنند.


نتایج قرعه‌کشی این مسابقه روز 25 آذر از طریق شبکۀ قرآن و معارف سیما و نیز پایگاه اینترنتی دانشکدۀ مجازی علوم حدیث اعلام می‌شود.

جوایز:
به 7 تن از برگزیدگان این قرعه‌کشی یک قطعه سکۀ تمام بهار آزادی، به 7 نفر یک قطعه نیم‌سکۀ بهار آزادی و به 110  شرکت‌کنندۀ دیگر، محصولات علمی و فرهنگی دانشکدۀ علوم حدیث اهدا خواهد شد.

 

برای مشاهدۀ متن منتخب خطبۀ غدیر (منبع مسابقه) اینجا را کلیک کنید

برای شرکت در مسابقه اینجا را کلیک کنید.

  
نویسنده : نمایندگی ارومیه ; ساعت ۱:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢۱
تگ ها : فرهنگی